Kontakt

Arkadiusz Dzielawski
dzielawski@gmail.com
tel. 693 08 52 78
 
 
Odwiedzana tutaj przez Państwa galeria internetowa włączona została do elitarnego systemu Polskich Ekspozycji Sztuki, promujących w polskiej sieci najbardziej wartościowe pomysły, aktywnie związane z ambitną twórczością artystyczną...

 

ekspozycje sztuki 

 

 

www.przewodnik.ekspozycje.pl